มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยคริสเตียน.

มหาวิทยาลัยคริสเตียน. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยคริสเตียน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • วิทยาลัยคริสเตียน.

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2544 วิทยาลัยคริสเตียนยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยคริสเตียน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544