มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ศรีรัศมิ์,

ศรีรัศมิ์, -- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, -- 2514- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ศรีรัศมิ์, -- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, -- 2514-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544