มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สำนักงาน ปปช.
  • สำนักงาน ปปป.
  • คณะกรรมการ ปปช.
  • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
  • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544