มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ

ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ -- (ค.ศ. 1994) (Uniform Title)

รูปแบบที่ต้องการ: ความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อโดยรัฐ -- (ค.ศ. 1994)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544