มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. -- สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. -- สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544