มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย -- วารสาร. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย -- วารสาร.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544