มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การเขียนเรื่องสั้น.

การเขียนเรื่องสั้น. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การเขียนเรื่องสั้น.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เรื่องสั้น คู่มือ.
  • เรื่องสั้น ประวัติและวิจารณ์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544