มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อุษา ปานเด.

อุษา ปานเด. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อุษา ปานเด.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • อัยย์ตะวัน.
  • พิมพ์นรา.
  • ทักษิณา.

ทราบชื่อจริงจากตัวเล่ม; ใช้นามแฝง ทักษิณา แต่ไม่สามารถทำรายการโยงได้เนื่องจากมีผู้เขียนคนอื่นในฐานฯ TUDB ใช้นามแฝง ทักษิณา เหมือนกัน

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544