มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กฎหมายการแพทย์.

กฎหมายการแพทย์. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: กฎหมายการแพทย์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การแพทย์ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
  • บุคลากรทางการแพทย์ สถานภาพทางกฎหมาย.
  • แพทย์ สถานภาพทางกฎหมาย.
  • ศัลยแพทย์ สถานภาพทางกฎหมาย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544