มุมมองปกติ MARC view
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะแพทยศาสตร์. -- ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะแพทยศาสตร์. -- ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305