มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • บ้านเชียง (อุดรธานี)

บ้านเชียง (อุดรธานี) -- โบราณวัตถุสถาน. (Geographic Name)

รูปแบบที่ต้องการ: บ้านเชียง (อุดรธานี) -- โบราณวัตถุสถาน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544