มุมมองปกติ MARC view
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. -- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. -- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305