มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เชลลีย์, แมรี โวลล์สโตนคราฟต์,

เชลลีย์, แมรี โวลล์สโตนคราฟต์, -- ค.ศ. 1797-1851. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เชลลีย์, แมรี โวลล์สโตนคราฟต์, -- ค.ศ. 1797-1851.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • แชลลีย์, แมรี.
  • Shelley, Mary Wollstonecraft, 1797-1851.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544