มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เบตตเยอร์, แฟรงก์.

เบตตเยอร์, แฟรงก์. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เบตตเยอร์, แฟรงก์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • เบ็ทเจอร์, แฟรงค์.
  • เบทเชอร์, แฟรงค์.
  • เบ็ตต์เจอร์, แฟรงค์.
  • Bettger, Frank.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544