มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • แฮกการ์ด, เอช. ไรเดอร์

แฮกการ์ด, เอช. ไรเดอร์ -- (เฮนรี ไรเดอร์), -- ค.ศ. 1856-1925. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: แฮกการ์ด, เอช. ไรเดอร์ -- (เฮนรี ไรเดอร์), -- ค.ศ. 1856-1925.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • แฮกการ์ด, เฮนรี ไรเดอร์, เซอร์.
  • แฮกการ์ด, เอช. ไรเดอร์, เซอร์.
  • Haggard, H. Rider (Henry Rider), 1856-1925.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544