มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย

การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย -- (ครั้งที่ 3 : -- 2550 : -- มหาวิทยาลัยนเรศวร) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย -- (ครั้งที่ 3 : -- 2550 : -- มหาวิทยาลัยนเรศวร)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544