มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เทมพลาร์, ริชาร์ด,

เทมพลาร์, ริชาร์ด, -- ค.ศ. 1950-2006. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เทมพลาร์, ริชาร์ด, -- ค.ศ. 1950-2006.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Templar, Richard, 1950-2006.

Richard Templar is pseud. of Richard Craze

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544