มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • รัสทอมยิ, เอ็ม. เค.

รัสทอมยิ, เอ็ม. เค. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: รัสทอมยิ, เอ็ม. เค.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • รัสตอมยิ, เอ็ม. เค.
  • รัสตอมจิ, เอ็ม. เค.
  • รัสทอมยี, เอ็ม. เค.
  • รัสตอมจี, เอ็ม. เค.
  • Rustomji, M. K.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544