มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ

รายการ Meeting Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 2

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 646283

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field:

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20130925152151.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 120123|| aznnnabb| un and |u

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency:
  • Transcribing agency:

111 00 - HEADING--MEETING NAME

  • Meeting name or jurisdiction name as entry element: การประชุมวิชาการสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมระดับชาติ
  • Date of meeting: (2554 :
  • Location of meeting: กรุงเทพฯ)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544