มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ

การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ -- (ครั้งที่ 11 : -- 2553 : -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ -- (ครั้งที่ 11 : -- 2553 : -- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544