มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • เมลวิลล์, เฮอร์แมน,

เมลวิลล์, เฮอร์แมน, -- ค.ศ. 1819-1891. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: เมลวิลล์, เฮอร์แมน, -- ค.ศ. 1819-1891.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Melville, Herman, 1819-1891.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544