มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน.

สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. -- ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพิเศษ. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน. -- ส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพิเศษ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544