มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • แม้นมาส ชวลิต,

แม้นมาส ชวลิต, -- คุณหญิง, -- 2465- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: แม้นมาส ชวลิต, -- คุณหญิง, -- 2465-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ดารกา.
  • โรจนากร.
  • รอย โรจนานนท์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544