มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี.

แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ. แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544