มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กระทรวงการคลัง.

กระทรวงการคลัง. -- กรมบัญชีกลาง. -- กองประมวลบัญชี. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: กระทรวงการคลัง. -- กรมบัญชีกลาง. -- กองประมวลบัญชี.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544