มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ,

พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ, -- 2530- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พิมพ์อุมา สุวรรณไตรภพ, -- 2530-

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455