มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. -- คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 63. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา. -- คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 63.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544