มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC

Johnson, Jeffrey C. -- (Jeffrey Carl) (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: Johnson, Jeffrey C. -- (Jeffrey Carl)

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455