มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • วชิรญาณสังวร,

วชิรญาณสังวร, -- สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, -- 2456-2556. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: วชิรญาณสังวร, -- สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, -- 2456-2556.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • หัวเรื่องเริ่มแรก: สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ), 2456-2556.
  • สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
  • เจริญ สุวฑฺฒโน.
  • พระธรรมวราภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-
  • พระโศภนคณาภรณ์ (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-
  • สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2456-
  • สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2456-

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544