มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC

การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม -- (ครั้งที่ 5 : -- 2550: -- นนทบุรี) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม -- (ครั้งที่ 5 : -- 2550: -- นนทบุรี)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544