มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
  • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544