มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. -- ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. -- ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544