มุมมองปกติ MARC view

พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, -- 2495- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร, -- 2495-

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305