มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • กฤษฎา โพธิสาขา.

รายการ Personal Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 8

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 702549

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20140826100930.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 140826|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: TULIB
  • Transcribing agency: TULIB

100 00 - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: กฤษฎา โพธิสาขา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544