มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. -- สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. -- สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544