มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • 1112 International ECLN-Colloquium/IACL Round Table

1112 International ECLN-Colloquium/IACL Round Table -- (6th : -- 2005 : -- Berlin, Germany) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: 1112 International ECLN-Colloquium/IACL Round Table -- (6th : -- 2005 : -- Berlin, Germany)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544