มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • ถวิล ประกอบนิติสาร,

ถวิล ประกอบนิติสาร, -- ท่านผู้หญิง, -- 2450-2549. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: ถวิล ประกอบนิติสาร, -- ท่านผู้หญิง, -- 2450-2549.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • ถวิล บุณยัษฐิติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544