มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- (2549 : -- มหาวิทยาลัยบูรพา) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ศาลรัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง : กรณีประสบการณ์ศาลรัฐธรรมนูญสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี -- (2549 : -- มหาวิทยาลัยบูรพา)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544