มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การทุจริต

รายการ Topical Term

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 10

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 745534

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20160325153505.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 160325|| aca||babn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: TULIB
  • Transcribing agency: TULIB

150 00 - HEADING--TOPICAL TERM

  • Topical term or geographic name as entry element: การทุจริต
  • General subdivision: กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
  • Geographic subdivision: ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455