มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • อุทัย ยศะสินธุ,

อุทัย ยศะสินธุ, -- พล.ต.ท., -- 2442-2511. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อุทัย ยศะสินธุ, -- พล.ต.ท., -- 2442-2511.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544