มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • พระราชพรหมเถร (วีระ),

รายการ Personal Name

จำนวนของรายการที่ถูกใช้งาน 3

001 - CONTROL NUMBER

  • control field: 764456

003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER

  • control field: TULIB

005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION

  • control field: 20190215103850.0

008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS

  • fixed length control field: 170313|| aca||aabn | a|a d

040 ## - CATALOGING SOURCE

  • Original cataloging agency: TULIB
  • Transcribing agency: TULIB

100 00 - HEADING--PERSONAL NAME

  • Personal name: พระราชพรหมเถร (วีระ),
  • Dates associated with a name: 2462-2558.

400 00 - SEE FROM TRACING--PERSONAL NAME

  • Personal name: พระภาวนาโกศลเถร (วีระ คณุตฺตโม)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544