มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง)

การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ฝรั่งเศส. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล (วิธีพิจารณาความแพ่ง) -- ฝรั่งเศส.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544