มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การข่มเหงรังแกทางอินเทอร์เน็ต.

การข่มเหงรังแกทางอินเทอร์เน็ต. (Topical Term)

รูปแบบที่ต้องการ: การข่มเหงรังแกทางอินเทอร์เน็ต.
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • การระรานทางไซเบอร์.
  • การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์.
  • การกลั่นแกล้งออนไลน์.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544