มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "เจาะ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจผ่านมุมมองสถาบันการเงิน"

การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "เจาะ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจผ่านมุมมองสถาบันการเงิน" -- (2559 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การสัมมนาวิชาการ เนื่องในงานรำลึก ศาสตราจารย์ ดร.จิ๊ด เศรษฐบุตร เรื่อง "เจาะ พรบ.หลักประกันทางธุรกิจผ่านมุมมองสถาบันการเงิน" -- (2559 : -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544