มุมมองปกติ MARC view
  • อาร์มสตรอง, ชารอน,

อาร์มสตรอง, ชารอน, -- ค.ศ. 1951- (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: อาร์มสตรอง, ชารอน, -- ค.ศ. 1951-
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • Armstrong, Sharon, 1951-

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305