มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะนิติศาสตร์. -- คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย. (Corporate Name)

รูปแบบที่ต้องการ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. -- คณะนิติศาสตร์. -- คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455