มุมมองปกติ MARC view
  • Ishikawa, Takuboku,

Ishikawa, Takuboku, -- 1885 or 1886-1912. (Personal Name)

รูปแบบที่ต้องการ: Ishikawa, Takuboku, -- 1885 or 1886-1912.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305