มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • โครงการแบ่งปันความรู้ "ร่องรอยกาลเวลา : ศรีโคตรบูร วรรณกรรมสองฝั่งโขง พหุลักษณ์ทางสังคม"

โครงการแบ่งปันความรู้ "ร่องรอยกาลเวลา : ศรีโคตรบูร วรรณกรรมสองฝั่งโขง พหุลักษณ์ทางสังคม" -- (21-22 ก.พ. 2552 : -- นครพนม) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: โครงการแบ่งปันความรู้ "ร่องรอยกาลเวลา : ศรีโคตรบูร วรรณกรรมสองฝั่งโขง พหุลักษณ์ทางสังคม" -- (21-22 ก.พ. 2552 : -- นครพนม)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544