Normal view MARC view
  • Khana Kammakān Fāi Čhattham Khō̜ng Thīralưk Thūnklao-- Thawāi Nư̄ang Nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 Rō̜p 5 Thanwākhom 2554.

Khana Kammakān Fāi Čhattham Khō̜ng Thīralưk Thūnklao-- Thawāi Nư̄ang Nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 Rō̜p 5 Thanwākhom 2554. (Corporate Name)

Preferred form: Khana Kammakān Fāi Čhattham Khō̜ng Thīralưk Thūnklao-- Thawāi Nư̄ang Nai ʻŌkāt Phrarātchaphithī Mahāmongkhon Chalœ̄m Phrachonmaphansā 7 Rō̜p 5 Thanwākhom 2554.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)