มุมมองปกติ มุมมองแบบ MARC
  • การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี

การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี -- (ครั้งที่ 1: -- 2560 : -- กรุงเทพฯ) (Meeting Name)

รูปแบบที่ต้องการ: การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการจัดการสารเคมี -- (ครั้งที่ 1: -- 2560 : -- กรุงเทพฯ)
ใช้สำหรับ/ดูจาก:
  • National Conference on Chemicals Management (1st : 2017 : Bangkok)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544